BİZ KİMİZ


İZKOL “İzmir Koç Lobisi”nin kısa ismi olup, üyelerin gönüllü katılımı ile oluşur. Resmi hüviyeti yoktur.
Koç Holding’e bağlı ve İzmir’de faaliyet gösteren şirketleri ve üst yöneticilerini; biraraya getiren “İZKOL”, resmi bir kuruluş olmayıp, aynı aileye bağlı yöneticilerin oluşturduğu tanışma-dayanışma-enformasyon akışı- muhit birliği ve işbirliği imkanlarını araştırıp birleştiren istisnai bir topluluktur.

AMACIMIZ

Koç Grubu ile ilgili toplum üzerinde olumlu etki bırakmak,
Koç Grubu şirketleri arasında iletişimi artırmak,
Grup sinerjisi yaratmak için işbirliğini artırmak,
Bürokrasiyi azaltmak,
Piyasalar hakkında fikir alışverişini sağlamak,
Olabilecek ortak müşteri profili hakkında istihbarat olanakları yaratmak,
İnsan Kaynakları başvurularını gerektiğince paylaşarak kaynakları verimli kullanmak,
Gerektiğinde resmi ve sivil kuruluşlar nezdinde İzmir Koç grubu şirketleri olarak tek ses olmak.